Quick Q&A met Johannis Borbelis

vrijwilligers

“Leuk om te zien dat de kinderen zelf idealen hebben en weggaan met het besef dat ze iets van de dingen vinden. Het brengt iets teweeg in hen.” 

Hoe ben je als vrijwilliger bij de bibliotheek terecht gekomen? 

Ik zocht vrijwilligerswerk en vond de vacature op de website van UVV Rotterdam. Het was de eerste vacature waar ik op had gereageerd.

Op welke afdeling in de bibliotheek sta je graag?

Ik sta altijd bij de Erasmus Experience op de 3e verdieping in de Centrale Bibliotheek. Dit is een interactieve tentoonstelling over het gedachtegoed van Erasmus. De bibliotheek heeft namelijk de grootste collectie boeken van en over Erasmus ter wereld. Ze staan achter de schermen in een klimaatkluis. Maar met deze tentoonstelling maken de bezoekers toch kennis met hem en deze collectie.

Ik lees veel over Erasmus en blijf zo op de hoogte van zijn leven, zodat ik dat ook kan gebruiken bij de rondleiding.

Waarom doe je vrijwilligerswerk?

Om mezelf nuttig te maken en omdat ik het leuk vind. Ik werk ook als vrijwilliger bij de Voedselbank. En een periode in mijn leven was ik afhankelijk van de voedselbank. Dit is mijn manier van terug geven en bijdragen aan de samenleving.

Heb je contact met andere vrijwilligers in de bibliotheek?

Ja, 1 x per jaar is er een vrijwilligersbijeenkomst die door de bibliotheek wordt georganiseerd. Dan zie en spreek ik andere vrijwilligers. En ze zijn van plan om een vrijwilligerswerkoverleg per kwartaal te organiseren. Verder zorgt Corinne Griep, de contactpersoon voor vrijwilligers, dat er altijd een half uur overlap is in het rooster, zodat je de andere vrijwilliger spreekt voor een korte overdracht en gewoon om even bij te kletsen met je collega’s.

Ik heb op eigen initiatief twee whats app-groepen opgezet voor mensen die als vrijwilliger of medewerker op de 3e verdieping werken en geïnteresseerd zijn in Erasmus, maar iedereen in de bibliotheek kan in principe aansluiten. Een groep heeft een wat socialer karakter dan de ander. We delen nieuws dat in de media is verschenen over Erasmus. Of soms actuele nieuwsberichten die raakvlakken hebben met het gedachtegoed van Erasmus. Dan deelt diegene het artikel en beschrijft waarom hij/zij het relevant vindt. Laatst was er een interview verschenen met Chris van Dam (CDA, lid van de 2e kamer en bekend van de toeslagenaffaire en het kinderpardon) waarin hij aangeeft met het CDA, een middenpartij te willen zijn met een verbindingsfunctie in de samenleving, waarin diverse geluiden, zowel conservatief als progressief, goed vertegenwoordigd moeten zijn.

Dit sluit aan bij het gedachtegoed van Erasmus die pleitte voor pluriformiteit en dat je niet alleen maar tussen geestverwanten moet leven. Dit raakt mij persoonlijk, omdat ik op 41-jarige leeftijd de diagnose Autisme kreeg.

Is het mogelijk om niet alleen diversiteit op basis van uiterlijke kenmerken zoals ras, gender en leeftijd na te streven, maar ook op basis van neurodiversiteit? Mensen die door een neurologische aandoening het leven echt op een andere manier beleven. En dat er dus begrip en ruimte voor andersdenkenden in de ruimste zin is. Daardoor is er voor iedereen een plek in de samenleving.

Maar verder delen we ook simpele nieuwsberichten hoor. Uitgeverij Ad Donker heeft de laatste delen uitgebracht van de vertaling van de correspondentie van Erasmus. Willem Alexander heeft ze in Paleis Noordeinde in ontvangst genomen. Dat is breed in de media verschenen.

Heb je een favoriete doelgroep waar je graag mee werkt?

Schoolklassen vind ik leuk. Als de groep komt, leid ik ze na de ontvangst verder rond in kleinere groepjes. Omdat de tentoonstelling interactief is, discussiëren ze met elkaar en delen ze ervaringen. Kijk, Erasmus was een idealist. En het is leuk om te zien dat de kinderen zelf idealen hebben en daarna weggaan met het besef dat ze iets van de dingen vinden. Het brengt iets teweeg in hen.

Welke invloed heeft corona op jou en het vrijwilligerswerk?

De bibliotheek is nu gesloten en ik kan nu even niks betekenen als vrijwilliger. Afgelopen zomer kon ik wel werken bij de Erasmus Experience, maar het was stiller.

Tijdens de 1e corona-golf heb ik bij de ingang van de Centrale Bibliotheek geholpen met mandjes uitdelen. Dat was soms pittig. De maatregel was net nieuw en werd niet door iedereen gewaardeerd en soms deelden bezoekers ongevraagd hun complottheorieën met mij. Ik vond het wat ongemakkelijk, maar ik luisterde, zodat mensen zich ook gezien en gehoord voelden. Ach, ik hoor wat er leeft. Iedereen komt hier binnen. Het is een mooie doorsnee van de samenleving.

Ik kreeg onlangs een brief van de Nazarenerkerk in Carnisse (een wijk tussen Charlois en Zuidplein) met de mededeling dat dakloze mensen worden opgevangen in de kerk, omdat onder andere de bibliotheek dicht is.

De bibliotheek is een veilige haven voor iedereen.

Mijn werk voor de voedselbank blijft wel doorgaan. 1 x in de 3 weken breng ik met mijn bakfiets voedselpakketten langs mensen die in mijn wijk wonen. Dit doe ik al 1,5 jaar en dit gaat gewoon door.

Heb je nog boekentips?

Erasmus van Johan Huizinga. Het is een goeie biografie. Het is uit 1924, maar wordt nog steeds gedrukt. En Steden van Erasmus van Feico Houweling. Er is laatst een nieuw boekje toegevoegd aan het assortiment in de bibliotheek. Het is te koop voor €2,50. Een beknopte introductie over Erasmus. Verkrijgbaar in het Nederlands én Engels. Hans Trapman heeft hem geschreven. Het is een bestseller.

Dit interview heb ik gehouden voor Bibliotheek Rotterdam. Mocht je interesse hebben in een rol als vrijwilliger, kijk op https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/werkenbij/vrijwilligers